17:52 | 17/05/2023   86,423 lượt xem

[E-Magazine] Khoa học công nghệ giúp ngành Dầu khí đi từ "không" đến "có"
[E-Magazine] Khoa học công nghệ giúp ngành Dầu khí đi từ
[E-Magazine] Khoa học công nghệ giúp ngành Dầu khí đi từ

Nội dung: Thanh Ngọc - Hiền Anh

Thiết kế: Duy Tiến

[E-Magazine] Chủ tịch HĐQT PVFCCo Hoàng Trọng Dũng: PVFCCo vững bước trong hành trình tương lai[E-Magazine] Chủ tịch HĐQT PVFCCo Hoàng Trọng Dũng: PVFCCo vững bước trong hành trình tương lai
[E-Magazine] Giảm thiểu tác động tiêu cực, Petrovietnam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ quý I/2023[E-Magazine] Giảm thiểu tác động tiêu cực, Petrovietnam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ quý I/2023
[E-Magazine] Công đoàn PV Drilling: Vì sự phát triển của PV Drilling, vì lợi ích của người lao động[E-Magazine] Công đoàn PV Drilling: Vì sự phát triển của PV Drilling, vì lợi ích của người lao động