06:48 | 25/05/2020   42,646 lượt xem

e magazine dang bo bsr 5 nam dau an mot nhiem ky

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty Cổ phần Lọc - Hóa dầu Bình Sơn đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, luôn đoàn kết thống nhất, nhanh nhạy đưa ra những giải pháp phù hợp với sản xuất kinh doanh trong từng thời điểm, chèo lái con thuyền BSR vững vàng vượt qua giông bão, tiếp tục gặt hái những kết quả nổi bật, toàn diện và vững chắc.

e magazine dang bo bsr 5 nam dau an mot nhiem ky

Trong nhiệm kỳ qua, thương hiệu, hình ảnh của BSR ngày càng được nâng lên, khẳng định rõ nét vai trò cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực khâu sau của ngành Dầu khí Việt Nam. Công tác xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, huy động trí tuệ tập thể cho các hoạt động của BSR. Vai trò của các tổ chức đoàn thể được thể hiện rõ trong việc tham gia xây dựng đơn vị.

e magazine dang bo bsr 5 nam dau an mot nhiem ky

Có thể nói, dấu ấn nổi bật nhất của nhiệm kỳ vừa qua chính là việc cán bộ, Đảng viên và người lao động BSR đã hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong 5 năm qua, BSR đã sản xuất 33 triệu 203 nghìn tấn sản phẩm các loại, vượt 20% kế hoạch; tiêu thụ đạt 33 triệu 146 nghìn tấn, vượt 20% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế gần 22 nghìn tỷ đồng, vượt 21%. Nộp ngân sách nhà nước 56 nghìn tỷ đồng. Trong đó, phải khẳng định, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng ủy BSR chính là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

e magazine dang bo bsr 5 nam dau an mot nhiem ky

Một sự thay đổi lớn trong nhiệm kỳ qua là BSR đã hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động của công ty sang mô hình công ty cổ phần vào ngày 1/7/2018 và thực hiện công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay: Mô hình Nhà máy - Công ty.

e magazine dang bo bsr 5 nam dau an mot nhiem ky

BSR cũng đã xây dựng và triển khai Chiến lược Vận hành - Bảo dưỡng, chiến lược Kiểm tra thiết bị; tập trung xây dựng Văn hóa an toàn, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của Hệ thống an toàn công nghệ trên phạm vi toàn nhà máy; hoàn thiện Hệ thống quản trị sản xuất, chuẩn hóa hệ thống quy trình quản lý sản xuất theo mô hình hiện đại với mục tiêu quản lý chặt chẽ toàn bộ nghiệp vụ sản xuất xuyên suốt từ đầu vào đến đầu ra của Nhà máy. Giai đoạn 2015-2020, NMLD Dung Quất luôn hoạt động an toàn, ổn định ở công suất tối ưu từ 100 - 110%, luôn hoàn thành trước kế hoạch sản xuất được giao. Tính đến hết tháng 04 năm 2020, BSR đã tích luỹ được 25 triệu giờ công an toàn không có tai nạn mất ngày công.

Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị và tài sản Nhà máy đã được thực hiện bài bản và chuyên nghiệp. Việc thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa đã được tổ chức tốt, đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Năm 2017, tổ chức tốt Bảo dưỡng tổng thể Nhà máy lần 3, đạt và vượt các chỉ tiêu về an toàn, chất lượng, tiến độ. Về tổng thể, Nhà máy đã được duy trì tình trạng kỹ thuật và độ tin cậy thiết bị ở mức cao, chỉ số độ sẵn sàng về mặt cơ khí (MA) được duy trì trên 95%.

e magazine dang bo bsr 5 nam dau an mot nhiem ky

Giải thích các biện pháp an toàn cho nhân công các nhà thầu trong dịp bảo dưỡng tổng thể nhà máy.

Giai đoạn 2015 - 2020, BSR đã triển khai áp dụng được 122 giải pháp sáng kiến cấp công ty, 33 giải pháp sáng kiến cấp Tập đoàn và tỉnh Quảng Ngãi, 10 giải pháp sáng kiến cấp quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, BSR đã hợp tác với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước để triển khai trên 40 đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác vận hành sản xuất, quản trị điều hành với tổng số tiền làm lợi cho BSR gần 67 triệu USD.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng là triển khai Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất từ 6,5 lên 8 triệu tấn/năm. Tính đến tháng 4/2020, thiết kế FEED và dự toán xây dựng công trình đã hoàn thành. Công tác triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư cơ bản hoàn thành. Hiện tại, BSR đang triển khai công tác đấu thầu giai đoạn 2 của gói thầu EPC, chuẩn bị hồ sơ mời thầu và các thủ tục cần thiết để triển khai lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án và nhà thầu san lấp mặt bằng.

e magazine dang bo bsr 5 nam dau an mot nhiem ky

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đổi mới mạnh mẽ cách lựa chọn, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy BSR đã tổ chức 5 Hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết Trung ương các khóa XII; 05 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 1 lớp triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, đánh giá hàng năm cho thấy, việc bồi dưỡng lý luận chính trị đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị cũng như nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

e magazine dang bo bsr 5 nam dau an mot nhiem ky

Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện, coi trọng về chất lượng và số lượng đảm bảo cho sự kế thừa, phát triển. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy BSR đã phát triển thêm 221 đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức cho 279. Kết quả kết nạp đảng viên mới so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ BSR: Kết nạp 221 đảng viên mới/chỉ tiêu kết nạp ít nhất 200 đảng viên, chiếm tỷ lệ 110,5 %.

Các tổ chức đoàn thể BSR đều có các hoạt động sôi nổi, thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi tổ chức và được các cấp khen thưởng hàng năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công ty cũng đã ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD của BSR.

e magazine dang bo bsr 5 nam dau an mot nhiem ky

Bên cạnh việc sản xuất, kinh doanh, BSR luôn thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội với tổng chi phí trên 175 tỷ đồng theo nguồn kinh phí phân bổ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ngoài ra, hàng năm, BSR cũng thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng mỗi năm.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề vững chắc để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động của BSR bước vào nhiệm kỳ mới, 2020- 2025 với niềm tin tất thắng. Mục tiêu tổng quát Đảng ủy BSR đưa ra trong nhiệm kỳ tới là: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị được giao; năng động, sáng tạo trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực hoạch định chiến lược, khả năng thích ứng với sự thay đổi của chính sách vĩ mô và môi trường kinh doanh, đảm bảo ưu thế về năng lực cạnh tranh của BSR tại thị trường Việt Nam và trong khu vực; là đơn vị có năng lực quản lý dòng tiền tốt, kinh doanh hiệu quả và đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kỷ luật nghiêm, lao động giỏi, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời. Tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ trọng yếu vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả NMLD Dung Quất và xây dựng thành công Dự án Nâng cấp Mở rộng nhà máy. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và các nhiệm vụ khác do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao”.

e magazine dang bo bsr 5 nam dau an mot nhiem ky

Nội dung: Thanh Hiếu

Thiết kế: Duy Tiến

e magazine dang bo bsr 5 nam dau an mot nhiem ky[Emagazine] Thành tựu nổi bật ngành khoa học công nghệ và định hướng phát triển của ngành Công Thương
e magazine dang bo bsr 5 nam dau an mot nhiem ky[E-magazine] Đảng bộ PV GAS: Sẵn sàng cho sự kiện chính trị quan trọng
e magazine dang bo bsr 5 nam dau an mot nhiem ky[E-magazine] PVN - Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô quan trọng của Chính phủ