07:00 | 21/05/2024   1,474 lượt xem

Du ngoạn lòng hồ Thủy điện Sơn La

Du ngoạn lòng hồ Thuỷ điện Sơn La
Trịnh Thông Thiện