Thứ năm 20/06/2019 11:57

Kỷ lục khoan giếng đa phương

12:19 | 21/05/2019

|
Công ty dầu khí Taas-Yuryakh Neftegazodobych - công ty con của Rosneft, đã lập kỷ lục mới trong khi khoan giếng đa phương bằng công nghệ Xương cá “Fishbone”.   

Tổng chiều dài của giếng khoan ngang đã vượt thành tích trước đây của doanh nghiệp hơn 800 mét và lên tới 6.052 mét. Đây là phần khoan ngang dài nhất của một giếng đa phương trên đất liền. Tốc độ dòng chảy khởi đầu lên tới hơn 200 tấn/ngày. Công nghệ được mệnh danh là "xương cá" do các đặc điểm thiết kế của giếng, giống như một bộ xương cá, khi từ nòng ngang chính có nhiều nhánh tách ra.

ky luc khoan gieng da phuong

Trong trường hợp cụ thể này, chiều dài của nòng chính là 1.407 mét, có 7 nhánh phụ từ 334 đến 1.006 mét. Trong quá trình lập kế hoạch, các chuyên gia của Taas-Yuryakh Neftegazodobych, đã mô hình hóa công đoạn của giếng trên một mô phỏng địa chất - thủy động lực học, thực hiện việc lựa chọn các công cụ và thiết bị trong giếng. Công ty áp dụng công nghệ từ năm 2016 tại mỏ Srednebotuinsky, đã có 13 giếng đa phương được khoan, trong đó 10 giếng được xây dựng bằng công nghệ "Xương cá". Do đó, không chỉ có thể cải thiện hiệu quả của việc khoan trong điều kiện địa chất phức tạp của mỏ, mà còn loại bỏ một số hạn chế về công nghệ đối với sự phát triển mỏ. Ngoài ra, việc thực hiện thành công chương trình khoan đã góp phần tăng năng suất và giảm chi phí do giảm chu kỳ xây dựng.

Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến là một trong những ưu tiên của Rosneft. Theo đó, Taas-Yuryakh tiếp tục xây dựng các giếng có thiết kế tiên tiến, giới thiệu các giải pháp công nghệ mới và thiết bị trong giếng hiện đại.

Viễn Đông (theo tin nước ngoài)

ky luc khoan gieng da phuongExxonMobil bắt đầu khoan giếng thăm dò Haimara-1 ở Guyana
ky luc khoan gieng da phuongTotal bắt đầu tái khoan giếng thăm dò tại lô 11B/12B ngoài khơi Nam Phi
ky luc khoan gieng da phuongFAR Limited bắt đầu khoan giếng thăm dò Samo-1 ngoài khơi Gambia