Thứ ba 21/08/2018 01:43

[VIDEO] Vải rừng 30 năm mới cho trái ở vùng Thất Sơn, An Giang

08:32 | 11/06/2018

|
Trái trường (tức vải rừng) ở vùng núi của An Giang 30 năm mới cho trái một lần, mỗi cây thu hoạch được 60 - 70 kg.