Thứ bảy 17/11/2018 17:43

[VIDEO] Tìm hiểu về định luật Mendel

07:40 | 14/04/2018

|
Định luật Mendel hay Quy tắc Mendel mô tả quá trình di truyền các đặc tính biểu hiện bên ngoài, được xác định bởi một gen duy nhất. Quy tắc này được đặt theo tên của người phát hiện ra chúng Gregor Mendel. Ông là người đã công bố đầu tiên kết quả thí nghiệm ở cây đậu Hà Lan (pisum sativum) vào năm 1866.

Theo TedVN

Loading...
Share on Google+