Thứ bảy 22/09/2018 22:03

[VIDEO] Nhà máy phân loại rác lớn nhất nước Mỹ

10:00 | 25/05/2018

|
Mỗi ngày có khoảng 800 tấn rác thải rắn có thể tái chế được thu gom và phân loại tại nhà máy ở thành phố New York.