[VIDEO] Kinh ngạc quá trình hình thành Trái đất hơn 4 tỷ năm về trước?

11:17 | 05/11/2014

|
Trái đất thuở sơ khai là một quả cầu sôi sục dung nham với một đại dương nham thạch bất tận. Không có không khí, chỉ có các-bon điôxít, nitơ và hơi nước. Nó nóng bỏng và độc hại tới mức chỉ cần tiến lại gần, tất cả sẽ bị thiêu rụi thành tro chỉ trong vài giây.

Đỗ Duy (National Geographic)

  • pvgas