Thứ tư 15/08/2018 02:53

[VIDEO] Hàng nghìn robot phối hợp đóng gói đơn hàng

14:01 | 15/05/2018

|
65.000 đơn hàng mua sắm trực tuyến được xử lý mỗi tuần bởi robot bên trong cơ sở đóng gói hàng tạp phẩm rộng hơn sân bóng đá của Anh.