Thứ tư 15/08/2018 20:00

[VIDEO] Đoàn tàu cung cấp dịch vụ y tế miễn phí cho người nghèo

09:25 | 09/05/2018

|
Tàu Lifeline Express đã hoạt động được gần ba thập kỷ, tiếp cận hơn một triệu bệnh nhân và thực hiện hơn 130.000 ca phẫu thuật.