Thứ năm 20/06/2019 22:25

[VIDEO] Bút tạo đủ loại màu sắc chỉ trong 2 giây

07:07 | 11/10/2018

|
Bút có thể nhận dạng và tạo ra màu mực giống hệt bất cứ vật thể nào. Thời gian tạo màu chỉ vỏn vẹn 2 giây.