Thứ bảy 22/09/2018 22:40

TP HCM: Lắp điện năng lượng mặt trời vừa dùng vừa bán

08:30 | 31/05/2018

|
Hàng trăm gia đình tại TP HCM tận dụng sân thượng để lắp đặt pin năng lượng mặt trời, tự sản xuất điện để dùng, số dư đem bán cho ngành điện.