TP HCM hỗ trợ khẩn cấp tuyến đầu chống dịch cao nhất 10 triệu đồng/người

18:52 | 04/08/2021

|
(PetroTimes) - UBND TP HCM vừa ban hành văn bản khẩn về triển khai hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19 với mức từ 1,5 đến 10 triệu đồng/người.
TP HCM hỗ trợ khẩn cấp tuyến đầu chống dịch cao nhất 10 triệu đồng/người
Ảnh minh họa

Văn bản nêu rõ, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm động viên kịp thời cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch, UBND TP HCM chỉ đạo thực hiện khẩn cấp chính sách đặc thù hỗ trợ động viên hưởng một lần cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch trong thời gian chờ HĐND TP HCM họp để thông qua.

Có 5 đối tượng được hỗ trợ một lần trong đợt này với mức hỗ trợ từ 1,5- 10 triệu đồng/người. Cụ thể, với lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp được hỗ trợ 10 triệu đồng/người; lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp 4,5 triệu đồng/người; Tổ Covid-19 cộng đồng 2 triệu đồng/người.

Với lực lượng tình nguyện viên được Sở Y tế huy động tham gia phòng chống dịch, nếu là cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn, y tế tư nhân, nhân viên y tế nghỉ hưu, tình nguyện viên tôn giáo, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung được hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Lực lượng sinh viên y khoa được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người.

Với lực lượng được Bộ Y tế và các tỉnh chi viện cho TP HCM, mức hỗ trợ với nhân viên y tế, cán bộ giảng viên là 3 triệu đồng/người, sinh viên y khoa là 1,5 triệu đồng/người.

UBND TP cũng giao Sở Y tế có văn bản hướng dẫn về lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được hưởng chính sách đặc thù hỗ trợ động viên hưởng một lần.

Thành phố đề nghị các đơn vị thuộc ngành y tế, Bộ Tư lệnh TP, Công an TP, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện lập, phê duyệt danh sách lực lượng được hưởng chính sách gửi Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị giao dịch và phối hợp, căn cứ nguồn kinh phí của đơn vị, địa phương và danh sách các lực lượng được hưởng chính sách để chi hỗ trợ ngay nhằm động viên kịp thời.