Thứ năm 20/06/2019 12:30

Total lên kế hoạch khoan bốn giếng phát triển mới tại mỏ Lapa, ngoài khơi Brazil

16:42 | 19/04/2019

|
Nhằm mở rộng khai thác, nâng cao sản lượng của mỏ Lapa nằm trong khu vực tiền muối thuộc bể Santos, Total cho biết trong năm nay công ty dự kiến sẽ khoan bốn giếng phát triển mỏ tại đây.    

Hiện tại, mỏ Campo de Lapa có sản lượng khoảng 24.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày (bopd) từ hai giếng khai thác được kết nối với tàu FPSO Cidade de Caraguatatuba. Mức sản lượng này thấp hơn 40% so với sản lượng hồi tháng 1/2018 khi Total tiếp quản điều hành mỏ từ Petrobras.

total len ke hoach khoan bon gieng phat trien moi tai mo lapa ngoai khoi brazil

Tuần trước, Total đã hoàn thành chương trình sửa chữa tại một trong số các giếng khoan LPA-1D của mỏ Lapa, bao gồm đệm lòng giếng, cách ly bề mặt vỉa chứa và lắp đặt các thiết bị khai thác ngầm (các ống nối, ống góp và cây thông khai thác). LPA-1D sẽ là một trong hai giếng khoan Total dự định đóng và hủy giếng, trong đó giếng khoan thứ nhất sẽ được đóng giếng vào cuối năm nay.

Liên doanh đối tác tại mỏ Lapa bao gồm Total, Shell, Repsol-Sinopec và Petrobras với số cổ phần nắm giữ tương ứng là 35%, 30%, 25% và 10%.

total len ke hoach khoan bon gieng phat trien moi tai mo lapa ngoai khoi brazilTotal tài trợ 100 triệu euro để tái thiết Nhà thờ Đức Bà Paris
total len ke hoach khoan bon gieng phat trien moi tai mo lapa ngoai khoi brazilTotal tăng cường hiện diện trong lĩnh vực khí thiên nhiên ở Oman
total len ke hoach khoan bon gieng phat trien moi tai mo lapa ngoai khoi brazilTotal tăng vốn góp vào tập đoàn Tellurian của Mỹ

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)