Thứ hai 16/09/2019 07:05

TKV từng bước thay đổi tư duy

14:11 | 26/04/2019

|
Năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) chọn là năm đẩy mạnh thay đổi tư duy từ sản xuất - tiêu thụ sang sản xuất - kinh doanh.

2019 là năm TKV đẩy mạnh thay đổi tư duy từ sản xuất - tiêu thụ sang sản xuất - kinh doanh. Nói như vậy không có nghĩa là từ trước tới nay TKV chỉ có sản xuất, chế biến và tiêu thụ mà không quan tâm đến kinh doanh. Nhưng xét thực chất trong các doanh nghiệp (DN) sản xuất than, khoáng sản vẫn còn chưa tư duy đầy đủ về kinh doanh. Tại nhiều DN, không ít cán bộ, công nhân viên vẫn còn nặng về tư duy sản xuất - tiêu thụ theo kế hoạch do ảnh hưởng của thời kỳ bao cấp.

tkv tung buoc thay doi tu duy
Thợ mỏ TKV

Khác với sản xuất - tiêu thụ theo kế hoạch, hoạt động sản xuất - kinh doanh có đặc điểm là DN phải gắn với thị trường. Các DN có mối quan hệ mật thiết với nhau, với các bạn hàng, với khách hàng, với đối thủ cạnh tranh…, giúp DN duy trì hoạt động kinh doanh, đưa DN ngày càng phát triển.

Và, điều quan trọng hơn là mục đích chủ yếu của kinh doanh là lợi nhuận. Do vậy, đã đến lúc cần phải thay đổi, phải lấy lợi nhuận của DN làm trung tâm trong điều hành nhằm nâng cao hiệu quả DN, để từ đó nâng cao đời sống người lao động, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tích lũy, đầu tư cho sản xuất…

Vậy làm thế nào để thay đổi và thay đổi như thế nào? Trước hết, để điều hành DN theo hướng chuyển từ sản xuất - tiêu thụ sang sản xuất - kinh doanh thì các cán bộ chủ chốt của DN phải là người có tư duy kinh doanh, tư duy thị trường. Thị trường luôn vận động và biến đổi không ngừng, nên điều hành sản xuất cũng phải linh hoạt, phù hợp theo từng thời điểm.

Một ví dụ rõ nét nhất là trong giai đoạn than tiêu thụ chậm, lãnh đạo TKV đã điều chỉnh việc ra than tại các vùng phù hợp theo chất lượng than để vừa duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động, vừa có các loại than đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nửa cuối năm 2018, khi tiêu thụ than đảo chiều, từ chỗ dư thừa, tồn kho cao đến tình trạng thiếu than cho thị trường, lãnh đạo TKV đã tổ chức phát động chiến dịch 90 ngày đêm liên tục sản xuất than. Công tác vận chuyển than giữa các vùng để pha trộn, chế biến các chủng loại than được tổ chức khá bài bản đáp ứng nhanh nhu cầu của thị trường.

Với ý nghĩa của chủ đề năm thay đổi tư duy từ sản xuất - tiêu thụ sang sản xuất - kinh doanh, lãnh đạo TKV chỉ đạo các DN phối hợp với Trường Quản trị kinh doanh - Vinacomin tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ, cập nhật những kiến thức mới về quản trị DN theo tư duy hiện đại. Từ cán bộ chủ chốt các DN cho đến cán bộ cấp công trường, phân xưởng, phòng, ban đều cần được bồi dưỡng.

Ngoài việc nắm bắt các mục tiêu, kế hoạch, quy chế, quy định chung của TKV và DN, cán bộ các cấp còn phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới trong quản lý, điều hành. Song song với đó, công tác tuyên truyền tới người lao động về những tư duy và cách làm mới cũng cần được đặt là nhiệm vụ quan trọng. Không ai khác, người lao động chính là người thực hiện các ý tưởng của lãnh đạo điều hành. Trường Cao đẳng Nghề Than - Khoáng sản cần biên soạn thêm các môn học về marketing, về thị trường để đào tạo cho người lao động ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường…

Đổi mới tư duy là một việc làm không dễ và cần có thời gian. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với sự quyết tâm cao, TKV sẽ vượt qua những rào cản để đổi mới, đưa Tập đoàn và các DN ngày càng phát triển.

Mục đích chủ yếu của kinh doanh là lợi nhuận. Do vậy, đã đến lúc cần phải thay đổi, phải lấy lợi nhuận của DN làm trung tâm trong điều hành nhằm nâng cao hiệu quả DN, để từ đó nâng cao đời sống người lao động, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, tích lũy, đầu tư cho sản xuất…

Nguyễn Thúy