Thứ sáu 21/09/2018 16:34

TKV hoàn thành tốt kế hoạch 9 tháng

17:32 | 05/10/2017

|
9 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo...  
tkv hoan thanh tot ke hoach 9 thang
Công nhân TKV

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch TKV về sản xuất, tiêu thụ trong tháng 9/2017, cơ bản các đơn vị triển khai tuân thủ theo kế hoạch điều hành sản xuất kinh doanh tháng và cả năm mà Tập đoàn đã ban hành.

Đánh giá chung trong 9 tháng đầu năm 2017, TKV đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao, việc làm và thu nhập người lao động được đảm bảo, doanh thu tăng 8%, lợi nhuận tăng 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Giá than và một số sản phẩm kim loại (đồng, kẽm, thiếc, phôi thép, alumin…) trên thị trường đã có dấu hiệu phục hồi, lợi nhuận từ khối khoáng sản vượt kế hoạch được giao, đạt 290 tỷ đồng/kế hoạch 60 tỷ đồng. Công tác tin học hóa, tự động hóa, áp dụng công nghệ mới được triển khai mạnh mẽ. Tập đoàn đã tổng kết đánh giá kết quả áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo chống giữ bằng giàn mềm ZRY, triển khai cấp nhiên liệu bằng phương án nhận diện tự động, đưa vào thử nghiệm hệ thống giám sát lưu chuyển dòng than nhằm mục tiêu quản lý và giám sát chặt chẽ tài nguyên.

Trong tháng 10, TKV đặt ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu như: than nguyên khai sản xuất 2,7 triệu tấn, tiêu thụ than 3,04 triệu tấn, bóc đất đá 13 triệu m3; sản phẩm alumina 75.000 tấn, tinh quặng đồng 4.000 tấn, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 900 tấn, tinh quặng sắt 12.000 tấn; sản xuất điện 850 triệu kWh; sản xuất thuốc nổ 5.000 tấn, cung ứng thuốc nổ 8.000 tấn, sản xuất và tiêu thụ Amon Nitrat 12.500 tấn.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, đó là: Tập trung sản xuất tối đa nguồn than chất lượng cao để xuất khẩu nhằm bù đắp sản lượng tiêu thụ giảm do nhu cầu của hộ điện giảm; tổ chức vận hành 2 nhà máy sản xuất Alumin (Tân Rai, Nhân Cơ) ổn định cả về khối lượng và chất lượng sản phẩm; điều hành tăng sản xuất Alumin tại Nhà máy Nhân Cơ (có thể thực hiện tăng thêm được 100.000 tấn) để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm; tập trung đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm khoáng sản chính như đồng, kẽm khi giá bán sản phẩm đang cao; triển khai phương án tái cơ cấu, tập trung tái cơ cấu kỹ thuật và công nghệ, tổ chức và hệ thống quản trị, tài chính, lao động...

Minh Châu

Share on Google+