Thứ hai 27/01/2020 07:12

TKV giữ vững nhịp độ sản xuất

11:23 | 02/07/2019

|
Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã hoàn thành 54% kế hoạch năm, tất cả các khối kinh doanh đều có lãi, bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động với mức thu nhập tăng 6-7% so với năm 2018.    
6 tháng đầu năm 2019, TKV sản xuất 21,8 triệu tấn than nguyên khai, đạt 54% kế hoạch năm; tiêu thụ 22,9 triệu tấn, đạt 55% kế hoạch (tiêu thụ trong nước 22,68 triệu tấn, xuất khẩu 280 nghìn tấn).
tkv giu vung nhip do san xuat
Thợ lò TKV

Bên cạnh đó, TKV sản xuất 675 nghìn tấn alumin quy đổi, đạt 52% kế hoạch; 5,4 tỉ kWh điện, đạt 56% kế hoạch; 36,8 nghìn tấn thuốc nổ, đạt 56% kế hoạch; cung ứng 54,4 nghìn tấn thuốc nổ, đạt 50% kế hoạch…

Tổng doanh thu toàn TKV ước đạt 68 nghìn tỉ đồng. Tính đến tháng 6-2019, tổng số lao động của TKV là 97.957 người. Tiền lương bình quân 11,437 triệu đồng/người/tháng, trong đó, khối sản xuất than 12,978 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân của thợ lò 18 triệu đồng/người/tháng. Lợi nhuận toàn TKV ước đạt 1.800 tỉ đồng.

6 tháng cuối năm 2019, TKV tiếp tục chủ động, linh hoạt trong điều hành sản xuất kinh doanh trên cơ sở bám sát nhu cầu thị trường, giữ vững nhịp độ sản xuất, đồng thời rà soát lại năng lực sản xuất các khu vực khai thác, nâng cao năng suất, sản lượng, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn hàng cho tiêu thụ.

Dự kiến, năm 2019, TKV sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu: Doanh thu 128 nghìn tỉ đồng, tăng 5,2% so với năm 2018; nộp ngân sách 17,2 nghìn tỉ đồng, tăng 7,5% so với năm 2018; sản xuất 40 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 42 triệu tấn than; nhập khẩu 4,6 triệu tấn than; sản xuất 1,3 triệu tấn alumin, 14.000 tấn đồng tấm, 11.000 tấn kẽm thỏi, 220 nghìn tấn phôi thép; sản lượng phát điện thương mại 9,5 tỉ kWh; sản xuất và cung ứng 108 nghìn tấn thuốc nổ, 145 nghìn tấn nitrat amon...

N.K

loading...