Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa 2021

Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa 2021

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) thông báo về cuộc thi “Thử thách sáng tạo giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa 2021 (EPPIC)”.
|< < 1 2 3 > >|