-->

"Thư pháp Việt" hay bôi nhọ chữ Việt?

12:24 | 07/02/2013

|
(Petrotimes) - Độc giả Nguyễn Sơn gửi cho "Lăng kính Ngược" một vài hình ảnh về hiện tượng "chơi thư pháp chữ Việt" theo kiểu bôi nhọ tiếng Việt.

Chữ Việt chưa thạo đã bị bắt học viết thứ chữ gọi là "thư pháp chữ Việt"

 

"Ông đồ lớn", "bà đồ bé"

 

Quảng cáo kẹo cũng được viết bằng chữ "thư pháp"
 

Thư pháp Việt hay bôi nhọ tiếng Việt?!

 

Nguyễn Sơn