Thứ sáu 21/02/2020 13:38
  • dong kinh va cach xu tri

    Động kinh và cách xử trí

    Người bị chứng động kinh khi có ít nhất từ hai cơn động kinh trở lên, nếu chỉ có một cơn duy nhất thì chưa gọi là động kinh.
Xin chờ trong giây lát...