Thứ năm 20/02/2020 11:20
  • danh gia hieu qua cong viec theo kpi

    Đánh giá hiệu quả công việc theo KPI

    Trong các ngày 26 và 27-2-2019, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức lớp tập huấn, phổ biến chương trình đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI ...
Xin chờ trong giây lát...