• Ra mắt Liên minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi ni-lông

    Ra mắt Liên minh các nhà bán lẻ giảm tiêu thụ túi ni-lông

    (PetroTimes) - Liên minh các nhà bản lẻ giảm túi ni-lông dùng một lần được thành lập sẽ góp phần đạt được mục tiêu giảm túi ni-lông sử dụng một lần trong tiêu dùng, bán lẻ, góp phần đạt được các mục tiêu về sản xuất và ...
Xin chờ trong giây lát...