Thứ hai 16/09/2019 07:38
  • a nh kho a than vu a co i vu a tro i

    Ảnh khỏa thân: Vừa cởi, vừa trói!

    Xã hội có những định kiến nhất định đối với ảnh khỏa thân nghệ thuật bởi nó vướng những vấn đề thuộc về thuần phong mỹ tục. Có thể nói thể loại ảnh này đã bị trói một thời gian dài…
Xin chờ trong giây lát...