• Giải mã sự tăng trưởng của cổ phiếu ngành điện

    Giải mã sự tăng trưởng của cổ phiếu ngành điện

    (PetroTimes) - Do tình hình dịch bệnh cùng những yếu tố về giá nguyên liệu đầu vào, doanh nghiệp ngành điện không có sự tăng trưởng mạnh mẽ như kế hoạch. Tuy nhiên, các cổ phiếu ngành điện đang trở thành tâm điểm khi nhiều cổ phiếu ...