Thứ bảy 22/02/2020 16:40
  • thang cong nhan noi ve anh

    Tháng Công nhân nói về anh

    Sống giản dị, hoà đồng với đồng nghiệp, tận tụy với công việc và luôn giúp đỡ đồng nghiệp, đó là ấn tượng về anh Trần Đức Quang - Nhân viên Tổ Thao tác lưu động (TTLĐ) Bắc Quảng Bình thuộc Đội QLLĐ cao thế ...
Xin chờ trong giây lát...