• TKV phát huy tinh thần vượt khó

    TKV phát huy tinh thần vượt khó

    (PetroTimes) - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) triển khai tốt các phương án vừa phòng chống dịch vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả.