• TKV gia tăng sản lượng

    TKV gia tăng sản lượng

    Vào thời điểm này năm 2017, TKV tồn kho gần 10 triệu tấn than, nhưng năm nay lượng than tồn kho chỉ khoảng 4 triệu tấn - nguồn dự phòng quan trọng.
Xin chờ trong giây lát...