Thứ năm 19/07/2018 14:50
  • tin buon

    TIN BUỒN

    Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Công ty Mẹ - Tập đoàn, Văn phòng Tập đoàn
  • tin buon

    Tin buồn

    Đảng uỷ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Xin chờ trong giây lát...