Thứ sáu 24/01/2020 15:28
  • de tho mo gan bo voi nganh than

    Để thợ mỏ gắn bó với ngành than...

    Trước đây, tình trạng người lao động (NLĐ), đặc biệt là thợ lò bỏ việc ở ngành than khá nhiều. Nhưng đến nay, NLĐ đã yên tâm gắn bó với ngành than hơn nhờ những nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội
Xin chờ trong giây lát...