• Sử dụng năng lượng hiệu quả

    Sử dụng năng lượng hiệu quả

    Nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, Công ty Than Quang Hanh - TKV đã tăng cường đầu tư lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng
Xin chờ trong giây lát...