Thứ tư 19/09/2018 07:13
  • nguoi sang tao ra ngua bien

    Người sáng tạo ra "ngựa biển"

    Nhắc đến Nguyễn Tất Hoàn, Phó giám đốc PVEP POC thì hẳn dân dầu khí có rất nhiều người biết rồi. Song gần đây, anh còn nổi bật với vai trò mới, đó là người sáng tạo ra những con “ngựa biển” lạ lùng!
Xin chờ trong giây lát...