• Cung đường của sắc cam!

    Cung đường của sắc cam!

    Vẫn sắc cam trên mình và một tinh thần thép được tôi luyện trong môi trường Điện, chúng tôi tự hào khi là nhịp cầu bắc những cung đường màu xanh ánh sáng.
Xin chờ trong giây lát...