• moi ngay nganh ngan hang giai ngan 2344 ty dong

    Mỗi ngày ngành ngân hàng giải ngân 2.344 tỷ đồng

    Tính đến ngày 4/10, tín dụng toàn nền kinh tế đã đạt hơn 7,85 triệu tỷ đồng, tăng 8,95% so với đầu năm. Theo mức tăng này, ngành ngân hàng đã giải ngân thêm hơn 640.000 tỷ đồng ra nền kinh tế từ đầu năm, ...
Xin chờ trong giây lát...