• Giữ nghề giữa phố

    Giữ nghề giữa phố

    Năm nay đã 60 tuổi, “cha truyền con nối” - ông Nguyễn Phương Hùng có hàng chục năm gắn bó với nghề rèn tại phố cổ Hà Nội.
Xin chờ trong giây lát...