• Làn sóng chống biến đổi khí hậu

    Làn sóng chống biến đổi khí hậu

    Ngày 21-7-2020, từ Apple đến Microsoft, Nike, Mercedes, Danone và một số công ty đa quốc gia đã đưa ra các sáng kiến để chống biến đổi khí hậu và khuyến khích các công ty còn lại theo gương.
Xin chờ trong giây lát...