• Tiếp tục kiểm soát chuyển giá, trốn lậu thuế

    Tiếp tục kiểm soát chuyển giá, trốn lậu thuế

    Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu quản lý chặt chẽ việc xác định giá tính thuế, phát hiện và ngăn chặn các hành vi chuyển giá, trốn lậu thuế.
  • Chống chuyển giá vẫn khó

    Chống chuyển giá vẫn khó

    Thời gian qua ngành thuế đã tăng cường áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát chuyển giá, nhưng tình trạng này vẫn xảy ra, nhất là ở các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Xin chờ trong giây lát...