• nguoi cam vang ke khat von

    Người cầm vàng, kẻ khát vốn

    Tục ngữ có câu “Buôn tài không bằng dài vốn”, đúc kết chuyện làm ăn từ bao đời nay. Quả thật, những người kinh doanh thì rất thấm thía.
Xin chờ trong giây lát...