• Ho Feng Shan  - Người Trung Hoa cứu tinh ẩn danh

    Ho Feng Shan - Người Trung Hoa cứu tinh ẩn danh

    Khi qua đời ở tuổi 96, Ho Feng Shan (Hà Phụng Sơn) mang theo bí mật của đời ông xuống mồ. Suốt cuộc đời mình, Ho Feng Shan không hề nhắc đến những hành động anh hùng của ông.
Xin chờ trong giây lát...