• Để có hệ thống thuế công bằng...

    Để có hệ thống thuế công bằng...

    (PetroTimes) - Cân đối ngân sách, giảm gánh nặng thuế, tăng thu thuế gián tiếp, giảm thu thuế trực tiếp… là những vấn đề được các chuyên gia kinh tế chia sẻ tại Diễn đàn Chính sách tài khóa
Xin chờ trong giây lát...