Thứ hai 20/01/2020 14:21
  • bai hoc tu con oc buou vang

    Bài học từ con ốc bươu vàng

    Sự “xâm lăng” của văn hóa ngoại lai sẽ làm triệt tiêu sức sống của văn hóa bản địa. Nó cũng giống như câu chuyện về con ốc bưu vàng, con rùa tai đỏ hủy hoại môi trường tự nhiên vậy!
Xin chờ trong giây lát...