Thứ ba 16/07/2019 10:01
  • evn quyet liet tai co cau

    EVN quyết liệt tái cơ cấu

    Thực hiện chủ trương sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Đảng và Chính phủ, những năm qua, EVN đã tổ chức triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả tốt.