• Kỳ cuối: Tác động của EU CBAM đối với Việt Nam

  Kỳ cuối: Tác động của EU CBAM đối với Việt Nam

  (PetroTimes) - Liên minh Châu Âu (EU) chuẩn bị thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đầu tiên trên thế giới trong năm nay, điều này sẽ có tác động đáng kể đến xuất khẩu của Việt Nam.
 • Kỳ IX: Thuế carbon là gì?

  Kỳ IX: Thuế carbon là gì?

  (PetroTimes) - Thuế carbon là một loại thuế tương ứng rõ ràng với lượng khí thải và có thể được áp dụng ngược dòng đối với các nhà nhập khẩu hoặc phân phối nhiên liệu hóa thạch (thuế gián tiếp), tại nguồn điểm hoặc ở mức tiêu ...
 • Kỳ VIII: Quy trình công nhận và cân nhắc đối với các công cụ định giá carbon

  Kỳ VIII: Quy trình công nhận và cân nhắc đối với các công cụ định giá carbon

  (PetroTimes) - Chi phí carbon được công nhận có thể bao gồm các khoản phụ cấp đã được mua trước giai đoạn tuân thủ hiện tại, vì hầu hết các hệ thống giao dịch giới hạn đều cho phép lưu trữ các khoản phụ cấp.
 • Kỳ VII: Xác định chi phí carbon cho sản phẩm như thế nào?

  Kỳ VII: Xác định chi phí carbon cho sản phẩm như thế nào?

  (PetroTimes) - Việc phân bổ chi phí carbon cho các nhóm sản phẩm sẽ bắt đầu từ việc phân bổ lượng phát thải ở cấp độ cài đặt cho từng loại sản phẩm dựa trên lượng phát thải của các quy trình sản xuất khác nhau.
 • Kỳ II: Tại sao CBAM lại quan trọng và ai chịu trách nhiệm?

  Kỳ II: Tại sao CBAM lại quan trọng và ai chịu trách nhiệm?

  (PetroTimes) - Các nhà cung cấp hàng hóa theo Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (EU CBAM) có thể đã nhận được yêu cầu cung cấp thông tin từ khách hàng EU về dữ liệu phát thải.
 • Kỳ I: Sự hình thành EU CBAM

  Kỳ I: Sự hình thành EU CBAM

  (PetroTimes) - Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) đem lại thay đổi đáng kể cho nhà nhập khẩu nội khối và là một công cụ mới của EU nhằm ngăn chặn rò rỉ carbon, tức là khí phát thải của các nước ngoài EU.