• Phú Yên hướng tới đô thị số, xã hội số

    Phú Yên hướng tới đô thị số, xã hội số

    (PetroTimes) - Phú Yên cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, hướng tới đô thị số, xã hội số. Đặc biệt làm tốt công tác dân vận chính quyền trong việc thực hiện các ...
Xin chờ trong giây lát...