• Trang trại điện mặt trời trên biển đầu tiên ở Pháp

    Trang trại điện mặt trời trên biển đầu tiên ở Pháp

    (PetroTimes) - Hai đơn vị nổi đầu tiên của một trang trại điện mặt trời ngoài khơi, lần đầu xuất hiện ở Pháp, vừa được hạ thủy ngoài khơi Sète, ở Hérault và 23 đơn vị khác cũng được lên kế hoạch vào cuối năm nay.