• Hà Nội phấn đấu tăng thêm khoảng 37MW điện rác

    Hà Nội phấn đấu tăng thêm khoảng 37MW điện rác

    (PetroTimes) - Năm 2022, bên cạnh việc khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, thành phố Hà Nội phấn đấu phát triển năng lượng tái tạo tăng thêm khoảng 37MW từ điện rác...
Xin chờ trong giây lát...