• Nhiệm vụ của thanh niên không phải đòi hỏi “Tổ quốc làm gì cho ta”!

    Nhiệm vụ của thanh niên không phải đòi hỏi “Tổ quốc làm gì cho ta”!

    Sáng nay, 10/7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9.
  • Công bố 4 Luật mới

    Công bố 4 Luật mới

     Sáng 6/12 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố 4 Luật vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 11/11/2011 gồm Luật Đo lường, Luật ...
Xin chờ trong giây lát...