• Giác ngộ nơi thẳm sâu

    Giác ngộ nơi thẳm sâu

    (PetroTimes) - Tôi là một kẻ nghiện bay và có thời gian cao điểm, mỗi tháng tôi leo lên máy bay ít nhất hai lần. Lơ lửng trên độ cao 12 nghìn mét so với mặt đất, không hiểu sao...
Xin chờ trong giây lát...