• Những "Đại sứ" của PVFCCo

    Những "Đại sứ" của PVFCCo

    Ở Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo), những cán bộ thị trường luôn được coi như những “đại sứ” của doanh nghiệp, tạo nên sự gắn bó chặt chẽ giữa doanh nghiệp với nông nghiệp, nông dân.
Xin chờ trong giây lát...