Thứ tư 15/08/2018 04:55
  • cau vam thuat mon moi doi cho

    Cầu Vàm Thuật - mòn mỏi đợi chờ

    Cách trung tâm TP HCM chỉ khoảng 7km đường chim bay, người dân An Phú Đông vẫn hằng ngày đi phà qua sông Vàm Thuật vào trung tâm thành phố học hành, làm việc…
Xin chờ trong giây lát...