Thứ sáu 17/08/2018 02:32

SDX công bố phát hiện khí tại Ma-rốc

15:54 | 13/03/2018

|
SDX Energy Inc. thông báo đã phát hiện khí tại giếng SAH-2 thuộc khu vực cấp phép thăm dò Sebou ở Ma-rốc.  
sdx cong bo phat hien khi tai ma roc

Giếng SAH-2 đã được khoan tới độ sâu tổng cộng đạt 1.304 m và bắt gặp một vỉa khí thiên nhiên truyền thống với chiều dày tầng sản phẩm đạt 5,2 m, cao hơn so với các đánh giá và kỳ vọng trước khi khoan, nằm cắt ngang giữa hai đới thuộc các hệ tầng Guebbas và Hoot với độ rỗng trung bình là 33%. Giếng sẽ được tiếp tục tiến hành thử vỉa và kết nối với hạ tầng cơ sở mỏ hiện có. SDX dự kiến sẽ cung cấp thông tin cập nhật về kết quả thử vỉa vào đầu tháng 4/2018.

Paul Welch, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của SDX, cho biết công ty rất vui mừng khi xác định phát hiện dầu khí thứ 5 trong số 7 giếng đã được khoan đến nay trong chiến dịch khoan 9 giếng tại Ma-rốc. Đây cũng là giếng khoan thành công đầu tiên tại bể Gharb sử dụng công cụ khoan định hướng lòng giếng, cho phép khoan tới phần đỉnh nếp lồi của hai đối tượng thăm dò riêng biệt bằng một lỗ khoan duy nhất. Công ty sẽ tiếp tục sử dụng công cụ khoan này tại giếng khoan LNB-1 kế tiếp ở khu vực nhượng quyền thăm dò Lalla Mimouna.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI) - Viện Dầu khí Việt Nam

Share on Google+